Exzona

EXZONA, UAB

"Sprogi zona" UAB rinkoje gerai žinoma vardu EXZONA. Tai prekinis ženklas, žymintis bendrovės veiklą agresyviose ir sprogiose aplinkose.

EXZONA prekinis ženklas sukurtas dar 2006 metais. Tuo metu, bendrovėje "Pramoniniai automatikos komponentai" buvo įsteigtas SPROGIŲ APLINKŲ skyrius, kuris vėliau ir buvo pavadintas EXZONA. Skyriaus veikla buvo orientuota į naftos, chemijos ir kitas pramonės šakas, kuriose nuolat arba dažnai susiduriama su sprogių atmosferų keliamu pavojumi.

Pradžioje veikla buvo orientuota į saugaus išpildymo (Ex) elektrotechninės ir automatinės įrangos pardavimą. Vėliau, apie 2008 metais pradėjome teikti ir pirmąsias paslaugas, susijusias su sprogiomis aplinkomis.

Įvertinus užsakovų pasitikėjimą bei poreikį, 2013 metais buvo nuspręsta stiprinti EXZONA ženklu pažymėto SPROGIŲ APLINKŲ skyriaus veiklą. Šiuo tikslu, 2014 metais įsteigta atskira uždaroji akcinė bendrovė "Sprogi zona" UAB.

Nuo 2018-10-03 įmonė pakeitė pavdinimą į EXZONA, UAB

Šiandien EXZONA, UAB toliau sėkmingai vysto veiklą pagrindinėmis kryptims:

  • a) tiekia elektrotechninę ir automatinę įrangą sprogioms aplinkoms

  • b) teikia specializuotas paslaugas: ATEX mokymai, techninis auditas, rizikų vertinimas, sprogių zonų nustatymas, elektrinis vamzdynų šildymas, kitos paslaugos ir konsultacijos.