Ex i saugios grandinės - Zenerio diodai ir galvaniniai atskyrikliai

Zener barriers BZG series

Zenerio barjeras
BZG series Ex i
DAUGIAU INFORMACIJOS

Zener barriers BZC series

Zener barjeras
BZC series Ex i
DAUGIAU INFORMACIJOS

Programmable converter, threshold relays - BPX series - Progress

Konverteris - kartotuvas
BPX Series Ex i
DAUGIAU INFORMACIJOS

Relays - RDN Series Rail Mounting On/Off signals relays

Ex i saugi rėlė
RDN Series Ex i
DAUGIAU INFORMACIJOS

Converter for 4-20mA transmitters - BXNT/BXNTI series Rail Mount

4-20mA maitinimo šaltinis siųstuvui
BXNT(I) - BXLT(I) Ex i

DAUGIAU INFORMACIJOS

Converter - BXNT series  Galvanic insulation

Galvaniškai izoliuotas konverteris
BXNT(I) Series Ex i

DAUGIAU INFORMACIJOS

Converter for RTD 100, for thermocouple or for potentiometer - B

Galvaniškai izoliuotas konverteris
BXNR - BXNC - BXNP Ex i

DAUGIAU INFORMACIJOS

Power supplies for solenoids - BXNE series Rail Mounting Galvani

Ex i saugiai matinimo grandinei
BXNE Series Ex i

DAUGIAU INFORMACIJOS

Converter for actuator - BXNA/BXNAI series Rail Mounting Galvani
Aktuatoriaus keitiklis
BXNA(I) Series
DAUGIAU INFORMACIJOS

4-20mA loop galvanic isolator - BXNI Series Rail Mounting Galvan

4-20mA kilpos galvaninis izoliatorius
DAUGIAU INFORMACIJOS

 

 

Trumpai apie zenerio diodus ir galvaninio atskyrimo barjerus.

Zenerio diodai (ir galvaninio atskyrimo barjerai) iš esmės skirti automatinės įrangos apsaugai sprogiose aplinkose. Sprogiose zonose esanti įranga apsaugoma nuo viršįtampių, srovių, indukcijos gretimose grandinėse, triukšmų ir kitų reiškinių, kurie gali paveikti sprogioje aplinkoje dirbančių aparatų veikimą, tuo pačiu - ir jų saugumą. Zenerio diodai veikia ypač jautraus ir greito saugiklio ar filtro principu.

Zenerio diodai skirstomi į daugelį rūšių, paprastai pagal jų atliekamą funkciją. Pvz: zenerio diodai, skirti analoginei 4-20 mA grandinei apsaugoti, arba zenerio diodai, skirti iš sprogių zonų ateinantiems signalams priimti.

Daugiau informacjos apie zenerio diodus pateikta techniniuose PDF.