Ex elektrotechnika sprogioms aplinkoms

Ex dėžutės
Ex e / Ex ia sujungimo ir paskirstymo dėžutės sprogioms aplinkoms
Ex valdymo postai
Ex e / Ex ed valdymo postai, kirtikliai, mygtukai sprogioms aplinkoms
Ex e / Ex ia / Ex ib valdymo ir automatikos skydai,  sprogioms aplinkoms
Ex d apšvietimo, valdymo ir automatikos skydai,  sprogioms aplinkoms
Ex e / Ex ia / Ex d sandarikliai, sprogioms aplinkoms
Ex rozetės, kištukai, signalinės jungtys, sprogioms aplinkoms
Ex de sirenos ir garsiakalbiai,
sprogioms aplinkoms
Ex blykstės, kaitrinės, Xenon, 5 / 15 W, sprogioms aplinkoms

Pramoninės spintos (LST EN 60079-0). Šildomos ir apšiltintos spintos.

Matavimo prietaisų ir automatikos, valdymo spintos

Spintos dujų, deguonies, vandenilio, kitų sprogių medžiagų balionams

Komutacinės, transformatorinės lauko spintos

Lauko ir vidaus spintos iš stiprinto poliesterio, plieno ir aliuminio

Ex šviestuvai sprogioms aplinkoms

Ex sviestuvai, prožektoriai, avariniai šviestuvai, sprogioms aplinkoms
Ex d kryptiniai šviestuvai nuo 100W iki 400 W, sprogioms aplinkoms
Ex nešiojamieji prožektoriai LED, Xenon, sprogioms aplinkoms
Ex nešiojamieji ir įkraunami šviestuvai, sprogioms aplinkoms

Ex prožektorius  sprogioms aplinkoms

Ex prožektorius ant šalmo/galvos

Įkraunamas Ex prožektorius rankinis

Pakraunamas Ex prožektorius

Ex nešiojami šviestuvai su akumuliatoriais

Ex laikino apšvietimo sistemos

Ex laikino apšvietimo prožektoriai Zona 0

Ex laikino apšvietimo šviestuvai

Ex mobilios apšvietimo sistemos

Ex šildymo kabeliai ir šildytuvai

Ex ir įprasti šildymo kabeliai, savireguliuojantys ir kiti
Šildymo sistemų montažinės medžiagos
Ex termostatai ir temperatūros kontroleriai
Ex radiatoriai, šildytuvai, termostatai

Ex automatika sprogioms aplinkoms

Ex kompiuteriai, monitoriai, nuotolinio ryšio terminalai, sprogiai zonai
Ex delniniai kompiuteriai, BARCODE skaitytuvai, sprogiai zonai
Ex signalų apdorojimo kompiuteriai, moduliai, sprogiai zonai
Ex signalų surinkimo ir perdavimo moduliai, sprogiai zonai

Ex sprocesų automatika ir valdymas

Slėgio relės Ex:
1 arba 2 SPDT kontaktai, sprogiai zonai
Temperatūros relės Ex: -90..+380°C, sprogiai zonai
Ex signalų keitiklis programuojamas, sprogiai zonai
Ex signalų keitiklis programuojamas HART, sprogiai zonai
Ex slėgio jutikliai:
4-20 mA, sprogiai zonai
Reliatyvaus slėgio Ex jutikliai: 4-20 mA + HART, sprogiai zonai

Absoliutaus slėgio Ex jutikliai: 4-20 mA + HART, sprogiai zonai

 Diferencinio slėgio Ex jutikliai:  4-20 mA + HART, sprogiai zonai

Ex ia saugios grandinės ir automatika - zenerio barjerai, izoliatoriai

Ex zenerio barjeras, II (1) GD [Ex ia Ga]
4-20 mA kilpos Ex galvaninis izoliatorius
Ex ia relė: 5A / 230V arba skaitm. sig. 5 kHz
Ex ia saugi grandinė prietaisų maitinimui: 24 VDC

Srauto matavimo prietaisai

Srauto matavimo prietaisas cilindrinis

Srauto matavimo prietaisas krumplaratinis

Elektroninis srauto registratorius

Mechaninis srauto registratorius

Ex analizatoriai, aušintuvai, matavimo prietaisai

Ex dujų, garų, kitų produktų analizatoriai
Ex proceso analizatoriai
Ex laboratoriniai aušintuvai (mėginiams)
Ex oro aušintuvai (kondicionieriai) HVAC

 

Priešgaisrinės medžiagos ir priešgaisrinio sandarinimo sistemos

 

Priešgaisrinis sandarinimas.  Liepsnos barjerai - atsparūs liepsnai, nepraleidžia vandens

Priešgaisrinis sandarinimas. Ugnies barjerai - atsparūs liepsnai: DIN 4102/9, EN13501-2

Priešgaisrinis sandarinimas. Kabelių įvorės ir kabelių įvadai. Atsparu: dujoms, liepsnai, vandeniui

Priešgaisrinis sandarinimas. Plastikinių ir metalinių vamzdžių įvadai per betonines, plytų sienas

 

Komunikacinių angų priešgaisrinis sandarinimas. Priešgaisrinio sandarinimo medžiagos

Priešgaisrinės medžiagos. Mechaniniai liepsnos barjerai pramonei ir gamybai, vamzdžių užsandarinimas

Valdymo skydų, šachtų, patalpų, komercinių statinių apsauga nuo dregmės, dulkių ir graužikų

Jau sumontuotų, didelio diametro kabelių ir vamzdžių įvadai per sienas. Apsauga nuo dujų, dulkių, vandens

     Trumpai apie Ex įrangą sprogioms aplinkoms.

Ex įranga sprogioms zonoms. Tai technika suprojektuota ir pagaminta tokiu būdu, jog nesukelia arba minimizuoja užsiliepsnojimo galimybę sprogių garų, dujų ar dulkių atmosferoje. Įprastai technika sprogioms aplinkoms skirstoma pagal panaudojimo vietą: kalnakasyba, šachtos arba kitos aplikacijos. Sprogosauginė technika skiriasi ir savo projektiniu saugumo lygiu. Šiuo atveju Ex įranga skirstoma pagal Ex zonų apibrėžimus. Dujų ir sprogių garų zonos skirstomos į Zona 0, Zona 1, Zona 2. Sprogių dulkių generuojamos Ex zonos skirstomos į Zona 20, Zona 21, Zona 22. Kitas, ne mažiau reikšmingas kalasifikatorius, apibrėžiantis Ex įrangos tinkamumą naudojimui sprogiose aplinkose: temperatūros klasė. Temperatūros klasė apibrėžia maksimalią temperatūrą, kurią gali generuoti Ex įranga normalaus darbo metu ir įvykus gedimui. Temperatūros klasės žymimos: T6, T5, T3, T4, T2, T1. Medžiagų grupės - klasifikuoja Ex įrangos tinkamumą atsižvelgiant į sprogių dujų sudėtį. Sprogių medžiagų grupės žymimos II , IIC, IIB, IIA. Saugos lygis Ex įrangoje apibrėžiamas žymėjimais (dujos) Ga, Gb, Gc ir (dulkės) Da, Db, Dc. Žymėjimai Ga ir Da laikomi kaip aukščiausio saugaus išpildymo Ex įrengimai. Ne mažiau svarbus Ex įrangos klasifikatorius - korpuso išpildymo žymuo. Labiausiai paplitę išpildymo būdai - Ex e (nekaista, nekibirkščiuoja), Ex d (atsparus sprogimams, liepsnai), Ex ia (saugios grandinės). Gali būti ir kombinuoto išpildymo technikos, pvz: Ex ed, Ex nA, Ex demq ir įvairių, kitų kombinacijų. Būtina atkreipti dėmesį ir į maksimalią ar minimalią aplinkos temperatūrą. Be abejonės, siekiant maksimalaus saugumo - yra nepaprastai svarbu tinkamai parinkti ir sumontuoti Ex įrangą sprogiose zonose. Ex įrangos sertifikatuose neretai yra nurodomos papildomos montavimo ar eksploatavimo sąlygos, užtikrinančios Ex prietaisų saugų ir ilgaamžį veikimą. Nemažiau svarbu ir būtina - periodiškai įvertinti Ex įrangos būklės pokyčius. Agresyvios aplinkos, oro sąlygos, korozija - visa tai turi realų poveikį įvairiems technikos sujungimams, įvadamas, tarpinėms bei sandarikliams.

Informacija apie naujausius gaminius

IMPACT X BARTEC PIXAVI

Ex sertifikuotas išmanusis telefonas, veikiantis Android operacinės sistemos pagrindu.

BARTEC AGILE X

Ex sertifikuotas planšetinis kompiuteris, veikiantis Windows 8.1 arba vėlesnių operacinių sistemų pagrindu

BARTEC ANTARES

Ex sertifikuotas pramonininis signalų apdorojimo valdiklis.

 

      Bartec korporacijos gamyklos:

www.bartec.de (Germany) - Ex automatika, jungimo technika, valdymo postai, Ex šildymo kabeliai
www.bartec-vodec.com - (UK) - Ex komunikacijos priemonės sprogiose aplinkose
www.bartec-technor.no (Norway) - Ex sujungimo dėžutės ir Ex automatinio valdymo skydai
www.syscom.ch (Switzerland) -Ex instrumentai, seisminė įranga
www.bacab.ch (Switzerland) -Ex šildymo kabeliai, kontrolės įranga
www.bartec.si (Slovenia) - Ex elektros varikliai ir elektros technika
www.bartec-benke.de (Germany) - Ex analizatoriai, higrometrai, Ex matavimo prietaisai
www.bartec-orb.com (USA) - Ex pramoniniai analizatoriai

 
        Bendradarbiaujame su:

 

Exzona © 2008 m. prekinio ženklo savininkas ir valdytojas - EXZONA, UAB. Visos teisės saugomos įstatymų.

Draudžiama kopijuoti ir platinti svetainėje pateiktą informaciją be savininko leidimo.

Daugiau informacijos: www.exzona.eu